IM AUFTRAG DES ISLAM PLATFORMU

HER EV BİR İSLAMİ MEDRESE OLMALIDIR

23-10-2018

IM AUFTRAG DES ISLAM PLATFORMU

İlk fikrî temelleri Ekim 2006/Ramazan 1427 yılında oluşturulan platformumuz, uzun istişareler ve fikir teatileri sonrası Eylül 2010/Ramazan 1431 senesinde kuruldu. Öz vatanından uzakta Almanya'da yaşayan muvahhid müslümanlar tarafından kurulan platformumuz, gayri müslim bir ülkede müslümanca yaşamanın mücadelesini verme amacının yanında, tebliğ ve davet eksenli çalışmalarına aralıksız devam etti.

Tevhid, Sünnet ve Hilâfet olarak üç ana başlıkta toplayabileceğimiz davetimizin temeli  Nübüvvet menhecine dayanmaktadır. Şanlı Rasûl'ün (sallallâhu aleyhi ve sellem) izinden giden sahabe-i kirâm'ın, tabiin'in ve sonra gelen şerefli nesillerin taşıdığı sancağı günümüzde de dalgalandırmaktır hedefimiz...

Almanya'da müslümanlara ve gayri müslimlere yönelik yaptığımız tercüme çalışmalarına, konferanslara ve derslere ara vermeden hilâfetin düştüğü, şehid kanlarıyla sulanmış aziz vatanımızdaki insanlara da ulaşmak istedik.

Seleften ve haleften çağının şahidi olan alimlerimizin eserlerini yayın ekibimizin titiz çalışmasıyla "İslâmî Medrese" yayınevi vasıtasıyla sizlere ulaştırmaya gayret edeceğiz.

Küresel emperyalistlerin yerli sömürge valileri tarafından ortadan kaldırılan medreseler günümüzde olmadığı için, İslâmî şuuru yeniden kazanmanın tek yolunun gerçek ilim ehlinin eserlerini okumakla elde edilebileceğini düşünüyoruz.

Farkındayız ki; köklü bir mirasa vâris olmak, medrese misyonunu gerektiği şekilde kuşanmanın şuurunu taşımakla olur.

Davamız; ilim anlayışına, amel disiplinine ve ihlâs kıvamına ermenin gayretini taşımaktır.

Davamız; yerli ve yabancı din düşmanlarının oyunlarını sezebilen ve gerektiği şekilde strateji geliştirerek düşmana göz açtırmama gözüpekliğine sahip olan fertler yetiştirmektir. 

Davamız; selefinin hayalleri gibi hayal kuran, eser verme kaygısı taşıyan gençler yetiştirmektir.

Davamız; Ehl-i Sünnet hassasiyetini taşıyarak, bid’at ehlinin halkı ifsâd faaliyetlerine karşı durabilen ilim sevdalıları yetiştirmektir.

Gayemiz; ilmî faaliyetlerini yürütmek için yöneticilere yaranmayarak onların yanlışlarını açıkça söyleyebilen, ilmin şerefini çiğnetmeyen, zâlime hakkı haykırabilen ve gerektiğinde bu yolda can verebilme şuuruna mâlik olan nesiller yetiştirmektir.

Hedefimiz; "Hâkimiyet kayıtsız ve şartsız Allah'ındır" hakikatini kendisine şiar edinen şuurlu müslümanlar yetiştirmektir.

Kemalist darbe sonrası ilimde ve fikirde kupkuru bir hâle gelen Anadolu gençliğini aslî fikir ve hüviyetine döndürmek için atılan bir adımdır; "İslâmî Medrese".

Bir kişinin bile aslına dönmesine vesile olabilirsek kendimizi bahtiyar addedeceğiz.

Bu gâye ve hedeflerle sizleri eserlerimizle başbaşa bırakırken, her türlü fikrî tenkit ve eleştiriyi bize ulaştırmanızı rica ediyor, ele ele vererek bu çalışmayı daha iyi noktalara taşıyabileceğimize inanıyoruz.

Gayret bizden, tevfîk Cenâb-ı Hakk'tan...

 

Furkan bin Abdullah

Muharrrem 1440 hicrî
Eylül 2018 miladi
İstanbul

 


YAZI KÖŞESİ

SAYAÇ

Bugün 145
Toplam 53832
En Çok 670
Ortalama 195