İSLÂM`DA HİLÂFET

HER EV BİR İSLAMİ MEDRESE OLMALIDIR

27-02-2019

İSLÂM'DA HİLÂFET
Babanzâde Mustafa Zihni Paşa
128 Sayfa
Roman Boy
İslami Medrese Yayınları

Meşhur Babanzâde Ahmed Naim Bey'in babası olan Mustafa Zihni Paşa, Osmanlı Devleti'nde bir çok vazife yapmış, aynı ilim ehli bir zât idi.

Siyasi olarak büyük basiret sahibi olan merhum müellif, İttihat ve Terakkicilerin Balkan harbine girmesini hiç istememiş, İttihatçıları uyarmasına rağmen kendisini dinlememişler ve netice olarak Osmanlı Devleti savaşı kaybetmiştir.

İslâm'daki hilâfet müessesesinin oluşumu, mâhiyeti ve şartları hakkında toparlayıcı bilgiler veren elinizdeki eser, İslâmî hilâfetin tarihine bir giriş sayılabilir. Aynı zamanda meşveretin İslâm'daki yerini de elen alan kitap, hilâfet bahsinde başucu olabilecek nitelikte.

 

Sadece 8,00 TL
Online sipariş icin:  https://www.kureselkitap.com/İslam'da Hilafet

Avrupa içi sipariş Whatsapp:  +49 178 58835 51


YAZI KÖŞESİ

SAYAÇ

Bugün 146
Toplam 53833
En Çok 670
Ortalama 195